Esmaabi

Üldised käitumisjuhised kriiside korral

 • VEENDU ENDA OHUTUSES!
 • HINDA KANNATANU SEISUNDIT!
 • HELISTA VÕI KÄSI KÕRVALSEISJAL VIIVITAMATA HELISTADA HÄDAABINUMBRILE 112!
 • ALUSTA KIIRESTI ELUPÄÄSTVA ESMAABIGA!
 • OSUTA ELUPÄÄSTVAT ESMAABI KUNI KIIRABI SAABUMISENI!

Ohumärgid

Trauma või terviserikke korral on abivajaja seisund eluohtlik, kui:

 • ta on teadvusetu ega reageeri häälele ega puudutustele;
 • ta hingab ebanormaalselt ehk harvemini kui 10 korda minutis või tihedamini kui 30 korda minutis;
 • tal on valu rinnus või südamepekslemine ja suur nõrkus, mis rahulikus olekus mõne minutiga ei kao;
 • tal on nähtav eluohtlik vigastus, näiteks verejooks, põletus, lahtine luumurd;
 • ta on üle elanud raske õnnetuse, näiteks plahvatus, liiklusõnnetus, kõrgelt kukkumine jne, kuid väliseid vigastuste tunnuseid ei ole veel avaldunud;
 • tal esineb muid tunnuseid, mis viitavad ohtlikule terviseseisundile, näiteks
  • halvatus,
  • süvenev segadusseisund,
  • üle viie minuti kestev krambihoog,
  • alajahtumine,
  • väga terav ja järsk valu.

Kuidas tagada enda ohutus?

 • Kannatanut nähes ja abi andma asudes veendu, et sa ei sea ennast samasse ohtu, mille tõttu kannatanu abi vajab, näiteks mürgine keskkond, elekter, ümbritsev liiklus, rünnak vmt.
 • Helista või palu mõnel kõrvalseisjal helistada hädaabinumbrile 112.
 • Ole nähtav.
 • Väldi kokkupuudet verega.

Kuidas kontrollida kannatanu seisundit?

 • Kas kannatanu on teadvusel?
  • Kõneta kannatanut valju häälega.
  • Kui ta ei vasta, raputa teda õlgadest mõõduka tugevusega.
  • Kui ta raputusele ei reageeri, näpista teda.
  • Kui kannatanu üldse ei reageeri, on ta teadvusetu.
 • Kas kannatanu hingab normaalselt?
  • Vabasta kannatanu hingamisteed, painutades tema pea ettevaatlikult kuklasse.
  • Kuula 10 sekundit, kas kannatanu hingab normaalselt, ja vaata, kas tema rindkere liigub.
  • Kui kannatanu hingab normaalselt, siis pane ta püsivasse küliliasendisse.
  • Kui hingamine on seiskunud või on ebanormaalne (ahmiv, korisev, pindmine või alla 10 korra minutis), alusta kohe elustamisega.
 • Kui näed purskavat või suurt verejooksu, peata see kiirelt.
 • Helista viivitamata hädaabinumbrile 112 või lase seda kellelgi teha. Häirekeskus annab vajadusel juhiseid ja suuniseid kannatanule esmaabi andmiseks.

Tasub teada

 • Kui tead, et asud lähimast kiirabibrigaadist kaugel, kaalu võimalust kiirema meditsiiniabi saamiseks kiirabile vastu sõita või kannatanu haiglasse transportida, eriti juhul, kui on tegemist hingamisraskustega allergilise reaktsiooniga või laske- ja torkevigastustega.
 • Teavita kannatanu transportimisest häirekeskust. Lepi kokku liikumistee, sihtkoha haigla ning märguanne vastu sõitvale kiirabile.

10 põhioskust, mida tasub juurde õppida esmaabi osutamiseks:

 1. abistamine teadvusekaotuse korral (minestus, krambihoog);
 2. südamemassaaži ja kunstliku hingamise tegemine nii lapsele kui ka täiskasvanule;
 3. abistamine lämbumise korral;
 4. tegutsemine insuldi ja infarkti korral;
 5. traumaga ja teadvuseta kannatanu hingamisteede vabastamine;
 6. suure verejooksu peatamine;
 7. teadvuseta inimese külili asendisse asetamine;
 8. abistamine madala või kõrge kehatemperatuuri korral;
 9. esmaabi kemikaalikahjustuse ja põletuse korral;
 10. psühhoosiseisundis isikuga ümberkäimine.

Helistades hädaabinumbrile 112, juhendatakse sind vajaduse korral elustamisel ja esmaabi andmisel.

Kuidas peatada tugevat verejooksu?

 • Helista või käsi mõnel kõrvalseisjal viivitamata helistada hädaabinumbrile 112.
 • Võõrale inimesele abi osutamisel kasuta kaitsevahendina kummikindaid või käe ümber mässitud kilekotti.
 • Aseta kannatanu lamama.
 • Suru haavale sõrmede või peopesaga.
 • Tee haavale rõhkside või aseta sinna kokku rullitud riidetükk. Seo see tugevasti kinni või suru sellele peale.
 • Kui suur verejooks jäsemel ei peatu, suru sõrmedega kinni jäset verega varustav arter või paigalda žgutt.
 • Tõsta võimalusel vigastatud jäse südamest kõrgemale.
 • Hoia verejooks suletuna kuni kiirabi saabumiseni.

Kuidas keerata teadvuseta kannatanu püsivasse küliliasendisse?

 • Teadvusetu kannatanu, kes hingab, tuleb keerata püsivasse küliliasendisse, näoga ettepoole kaldu. Selliselt püsivad hingamisteed lahti ning röga, okse ja veri saavad vajadusel välja voolata.
 • Võid püsivas küliliasendis oleva kannatanu mõneks ajaks järelevalveta jätta, et minna abi kutsuma.
 • Kui sul ei õnnestu asetada kannatanut püsivasse küliliasendisse, hoia teda ise külili.
 • Jälgi pidevalt kannatanu seisundit. Kuuma korral paku talle varju ja jahutust ning külma korral kata riideeseme või termokilega.

Kuidas teha elustamisvõtteid?

 • Kaudne südamemassaaž
  • Veendu, et kannatanu on kõval alusel. Põlvita tema kõrvale.
  • Ava kannatanu hingamisteed, kallutades tema pea taha ja tõstes lõua üles.
  • Aseta oma käed kannatanu rindkere keskele.
  • Vajuta rindkerele tugevasti (5–6 cm sügavusele) ja kiiresti (100 korda minutis).
  • Tee ilma pausideta vajutusi rindkerele, kuni kiirabi saabumiseni või kuni kannatanu hakkab normaalselt hingama või tuleb teadvusele.
  • Kui kannatanu läheduses on avalikult kasutatav AED elustamisaparaat, kasuta seda! Lülita see sisse ja järgi juhiseid.
 • Kaudne südamemassaaž koos kunstliku hingamisega
  • Kui kiirabi saabumine võtab kaua aega, tee lisaks rindkere vajutustele ka kunstlikku hingamist. Võõrale inimesele kunstliku hingamise tegemisel kasuta võimalusel elustamiskilet.
  • Veendu, et kannatanu suu on tühi.
  • Kalluta kannatanu pea taha ja pigista sõrmedega tema ninasõõrmed kinni.
  • Hinga sügavalt sisse, pane oma suu tihedalt kannatanu suule ja puhu õhk 1 sekundi jooksul tema kopsudesse. Õige puhumise korral tõuseb kannatanu rinnakorv nähtavalt. Tee kaks puhumist järjest.
  • Tee kordamööda 30 rindkerele vajutust ja kaks hingamist kuni kiirabi saabumiseni.
  • Kui kannatanu läheduses on AED elustamisaparaat, siis kasuta seda julgesti! Lülita see sisse ja järgi juhiseid.
 • Kui sul ei ole piisavalt jõudu, et kaudse südamemassaažiga jätkata, kutsu teised inimesed appi.