Välisriigis kriisiolukorda sattumine

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

 • TUTVU SIHTRIIGI OHTUDEGA JA TEE SELGEKS HÄDAABINUMBER!
 • REGISTREERI OMA REIS EESTI VÄLISMINISTEERIUMI VEEBILEHEL!
 • HOIA LÄHEDASI OMA REISIGA KURSIS!
 • KUI VAJAD KONSULAARABI, VÕTA ÜHENDUST EESTI VÄLISMINISTEERIUMIGA!
 • JÄRGI ASUKOHARIIGI SOOVITUSI JA KORRALDUSI!

Kuidas välisriiki minnes kriisiolukorraks valmis olla?

 • Tutvu välisriiki reisimisega seotud info ja soovitustega Välisministeeriumi veebilehel reisitargalt.vm.ee
 • Registreeri oma reis Välisministeeriumi veebilehe kaudu siin: Registreeri reis – Reisi Targalt (vm.ee) Siis saab Välisministeerium kriisiolukorras abivajajatega kiiresti ühendust võtta.
 • Teavita lähedasi oma reisiplaanidest, jäta neile oma kontaktandmed ning reisikindlustuspoliisi ja reisidokumendi koopia.
 • Tee endale selgeks kohalik hädaabinumber ning käitumisjuhised õnnetuste puhul.
 • Salvesta oma telefoni ja kirjuta üles lähima Eesti esinduse kontaktandmed ja Välisministeeriumi ööpäevaringne hädaabitelefon +372 5301 9999.
 • Sõlmi reisikindlustus ja tee selgeks, millistes olukordades kindlustus kehtib.
 • Euroopa majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis reisides on kasulik taotleda endale Euroopa ravikindlustuskaart, kuid see ei pruugi katta kõiki kulutusi.
 • Võta välisriiki reisides kaasa ka sularaha.

TASUB TEADA

Kuidas tegutseda, kui oled välisriigis sattunud kriisiolukorda?

 • Järgi asukohariigi ametkondade soovitusi ja korraldusi.
 • Kui sinu asukohariigis või piirkonnas on ulatuslikum kriisiolukord, teavita oma olukorrast lähedasi.
 • Kui vajad konsulaarabi, võta ühendust Eesti Välisministeeriumiga ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999. Vajaduse korral pöördu lähima Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi esinduse poole.

TASUB TEADA

 • Konsulaarabi käigus antakse abivajajale infot edasiseks tegutsemiseks, nõustatakse suhtlemisel kohalike ametiasutustega, abistatakse kontaktide otsimisega, vahendatakse suhtlust lähedastega Eestis, antakse keeleabi, toetatakse dokumentide kättesaamisega ning vajaduse korral aidatakse organiseerida kannatanu tagasipöördumist Eestisse.
 • Konsul ei saa tasuda isiku eest kulusid, mis on vajalikud ravi saamiseks, õigusabiks, reisipiletite ostmiseks, majutuseks või muuks, kuid aitab vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustab rahaülekannete tegemisel.