Abi- ja infonumbrid

1247Riigiinfo telefon (kriisiinfo, Päästeameti info ja nõu, info Transpordiametile, info Keskkonnaametile)
1220Perearsti nõuandeliin, www.1220.ee
1343Elektrilevi rikketelefon, www.elektrilevi.ee
126 (eesti keeles)
127 (vene keeles)
Vältimatu psühholoogilise abi ööpäevaringne usaldustelefon, www.peaasi.ee
6 558 088 (eesti keeles)
6 555 688 (vene keeles)
MTÜ Eluliin ööpäevaringne usaldustelefon
116 006Riiklik ohvriabi ööpäevaringne kriisitelefon
16662Mürgistusteabekeskuse ööpäevaringne infotelefon, www.16662.ee
1599Lastearsti tasuline nõuandeliin (E-P kell 08:00-22:00, kõneminuti hind 1 euro)
1492Naiste tugiliin
116 111Lasteabitelefon 116111, www.lasteabi.ee
9001 032Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo (kõneminuti hind 1.10€)
5301 9999Välisministeeriumi ööpäevaringne konsulaarabi telefon, http://reisitargalt.vm.ee/