Ohuolukord merel (väikelaevad)

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

 • Kanna päästevesti, pane selga soojad riided.
 • Kutsu abi, anna endast teada.
 • Kui veesõiduk püsib pinnal, ära hüppa vette.
 • Järgi kapteni või päästjate juhiseid.

Ohumärgid

 • Veesõidukis on vesi sees ja veetase tõuseb.
 • Veesõiduk on kreenis* ja ei taasta tasakaaluolekut.
 • Veesõidukilt tuleb suitsu või on tunda põlemise lõhna.
 • Inimene kukkus üle parda vette.

*Kreen on veesõiduki külgkalle, mis võib tekkida lasti valest paigutusest või ka veesõidukisse sattunud veest.

  Kuidas olla valmis ohuolukorraks merel?

  • Merele minnes pane selga päästevest.
  • Hoia oma telefon taskus, laetuna ja veekindlas kotis.
  • Tutvu veesõiduki pardal olevate ohutusjuhistega.
  • Vii end kurssi, kus asuvad päästevahendid ja kuidas neid kasutada.
  • Tea, kuidas merel hätta sattudes abi kutsuda.
  • Lae alla riiklik ilmaäpp ILM+, et olla kursis ilmaoludega.

  Kuidas merel abi kutsuda?

  Raadiojaamaga:

  • VHF kanalil 16 – hädaolukorras kasuta MAYDAY-sõnumit
   - Seda kuulevad teised laevad merel ja kõik kaldajaamad.
   - Abi kutsumiseks võib meresidet kasutada igaüks!

  Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse JRCC Tallinn kutsung meresides: TALLINN RESCUE

  Telefoniga:

  • Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn:+372619 1224
  • Või hädaabinumbri 112 vahendusel > kõne suunatakse JRCC Tallinnale.

  Hädateates ütle:

  • hädas oleva veesõiduki nimi;
  • võimalikult täpselt õnnetuspaiga asukoht;
  • juhtumi kirjeldus;
  • kas keegi on vigastatud või on oht inimelule;
  • missugust abi vajatakse.

  Signaal S.O.S:

  • udupasuna või muu heliseadmega
  • taskulambi või muu valgusallikaga

  Heliseade ja veekindel taskulamp on nõutud kõikide väikelaevade varustuses.

  • • • – – – • • • kolm lühikest, kolm pikka kolm, lühikest heli- või valgussignaali.

  Käte külgedel üles-alla liigutamine:

  • Kui on silmside kaldal olijate, päästjate, teiste veesõidukite või lennuvahendiga.
  • Tõsta aeglaselt ja koruvalt külgedele sirutatud käed üles ja langeta alla.

  Kuidas käituda ohuolukorras?

  • Anna kohe kaptenile või meeskonnale teada, kui näed ohumärke.
  • Püsi veesõidukil nii kaua, kui võimalik.
  • Kui tuleb veesõidukilt evakueeruda, pane selga päästevest, täiendavad riided, pähe müts.
  • Järgi kapteni juhiseid.
  • Tee end päästjatele nähtavaks või kuuldavaks- kasuta erksat riietust, värvilist kangast vees või veesõidukil, taskulampi, udupasunat, vile.
    

  Kui kukud üle parda:

  • Säilita rahu, taasta hingamine.
  • Püsi paigal (ära rabele ja uju, kui midagi ei ole läheduses). Oluline on säilitada energiat.
  • Looteasendis säilitad kehasooja ja energiat. Kõige rohkem sooja eraldub pea, kubeme ja kaenlaaluste kaudu.
  • Mitmekesi vette sattudes kogunege gruppi ja hoidke teineteisest kinni, kõige nõrgem(ad) paigutada grupi keskele.
  • Kui on kättesaadav suurem ujuv objekt, hoia sellest kinni- nii on sind lihtsam leida.
  • Kasuta päästevesti küljes olevat vile, et päästjatele endast märku anda.
  • Kui veesõiduk keerab ringi ja sõidab sinu poole, ära uju talle vastu, püsi paigal.
  • Kui päästjad jõuavad sinuni, järgi nende juhiseid.

     

  Kui näed kõrvaltvaatajana õnnetust merel

  Üksik punane aeglaselt langev rakett mere kohal:

  • Merel tähendab punane signaalrakett hädaolukorda.
  • Langevarjuga signaalrakett on nähtav 40 km kaugusele, põleb langedes 40 sek.
  • Määra suund, kustpoolt raketti võidi lasta- ilmakaared, suund maismaaobjektide või enda asukoha suhtes.
  • Anna raketist teada JRCC Tallinnale (telefon 6191224 või 112 vahendusel).
  • Jälgi, kas on näha võimalikku hädasolijat, teisi valgus- või helisignaale.
  • Võimalusel jää kohale kuni päästjate saabumiseni, et neid suunata.
  • Järgi JRCC Tallinn antud juhiseid.

  Inimene kukkus üle parda:

  • Viska vette positiivse ujuvusega esemeid, mis aitavad kannatanul pinnal püsida ja kannatanu asukohta markeerida – päästevest, päästerõngas, päästeling või näiteks vendrid.
  • Teavita juhtunust kõva häälega või helisignaaliga (vile, udupasun, muu heliseade), et kapten ja kaasreisijad kuuleks (selles olukorras kasutatakse kolme pikka helisignaali).
  • Kogu päästemanöövri ajal jälgi vette kukkunut ja näita meeskonnale pidevalt käega, kus suunas ta on, kui kapten ei ole andnud teisi juhiseid.
  • Järgi kapteni juhiseid.
  • Kui jäid pardale üksi, kutsu kohe abi.
  • Vette kukkunut päästma hakates taga esmalt iseenda ohutus- pane selga päästevest, kasuta ohutusvööd enda kinnitamiseks veesõiduki külge, anna teistele infot oma tegevustest.
  • Päästmiseks kasutatakse päästevahendeid, ise vette minemine on kõige viimane võimalus.
  • Vajadusel alusta päästetule esmaabi andmist.

  Alajahtumine ehk hüpotermia, esmane abi:

  • Anna kannatanule selga kuivad riided ja pähe soe müts, kata ta soojalt kinni.
  • Kui kannatanu on teadvusel, paku sooja jooki (mitte kuuma jooki ega alkoholi!).
  • Hoia allajahtunu lamavas asendis, liiguta teda võimalikult vähe.
  • Väldi tema jäsemete tõstmist südamest kõrgemale.
  • Kui käed on külmad, isoleeri need kannatanu kehatüvest.
  • Suhtle temaga pidevalt, jälgi seisundit kuni abi saabumiseni.
  • Teadvusekaotuse korral jälgi, et kannatanu hingamisteed oleks avatud.

  Tasub teada!

  Päästevest

  • keerab su vees selili ja krae toetab pead, et välistada vee sattumist hingamisteedesse.
  • on suure kandevõimega (alates 100 N).
  • hoiab sind vee peal vähemalt 24 tundi.
  • on kraega, varustatud helkurite, vile ja tulega.

  Ohutusvest (ka sportvest)

  • kasutatakse veekogul sportimisel.
  • on abistav vahend vee peal püsimiseks, kuid ei keera sind vees selili asendisse.
  • mõeldud lühiajaliseks veesviibimiseks.
  • on ilma kraeta ja kandevõime on väikesem (50 N).

  Kõik merel kasutatavad hädasignaalid

  Mereraadioside:

  • VHF kanalit 16 kasutatakse hädaabi, väljakutse ja eelteadete edastamiseks ning otsingu- ja päästetöödel sidepidamiseks. Seda jälgivad kõik merel liikuvad veesõidukid ja kaldajaamad.
  • Mereraadioside tugijaamade võrgustik katab leviga Eesti mereala.
  • Mereraadioside kiirteated, mis tasub alati lõpuni kuulata:
   - MAYDAY: hädasignaal- vajatakse abi.
   - PAN-PAN: kiirteade- otsest ohtu ei ole, raporteeritakse punasest signaalraketist, teostatakse otsinguid vms.
   - SECURITÈ: hoiatus- tormihoiatus, oluline navigatsiooniteade, veesõiduki juhitavuse kaotus vms.

  Pürotehnika:

  • Väikelaeva varustuses on punased signaalraketid ja säratuled.
  • Pürotehnikat kasutatakse ainult hädaolukorras.
  • Pürotehnika kestal on juhised, mida tuleb rangelt järgida.
  • NB! Signaalraketid põlevad kaua ja temperatuur tõuseb kuni 2000 kraadini.