Tulekahju hoones

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

 • VÄLJU HOONEST!
 • KAITSE END TULE JA SUITSU EEST!
 • ANNA ENDAST MÄRKU!

Ohumärgid

 • Kuuled tulekahjusignalisatsiooni märguannet.
 • Näed leeki või hõõguvat põlemist.
 • Näed suitsu ja/või tunned suitsuhaisu.
 • Tunned järsku temperatuuritõusu.

Kuidas tulekahjuks valmis olla?

Tuleohutu käitumine ja oma kodu tulekahjude eest kaitsmine aitavad kõige paremini tulekahjusid ära hoida.

KODUS

 • Varusta kõik eluruumid suitsuanduriga ja vajaduse korral vinguanduriga.
 • Hangi tulekustuti ja tulekustutustekk, tee selgeks, kuidas neid kasutada.
 • Mõtle koos pereliikmetega läbi, mida teete tulekahju korral ning kuidas evakueerute.

KODUST VÄLJAS

 • Tee endale selgeks evakuatsiooniteede ja varuväljapääsude asukohad.
 • Evakuatsiooniplaani olemasolul tutvu sellega.

Kuidas tulekahju korral tegutseda?

PÄÄSTA END

 • Välju põlevast hoonest kiiresti ja jää välja.
 • Kasuta väljumiseks märgistatud evakuatsiooniteid.
 • Ära kasuta lifte, tulekahju korral need seiskuvad.
 • Elu ja tervis on alati olulisemad kui tule kustutamine. Ära hakka ennast ohtu seades tuld kustutama ja vara päästma.
 • Hoia eemale varisemisohtlikest kohtadest.
 • Suitsuses ruumis liigu põranda ligidal.
 • Kaitse hingamisteid suitsu ja kuumuse eest, selleks sobib hästi märg riie.
 • Suitsuga täitunud ruumi uks ava ettevaatlikult. Värske õhu juurdevool võib leeke plahvatuslikult suurendada.
 • Kui näed evakuatsiooniteedel häirenuppu, käivita häire, et teavitada teisi inimesi.
 • Kui oled hoonest ise väljunud, teata endast abistajatele, siis ei hakka päästjad sind asjata otsima.

KUI EVAKUATSIOONITEED ON OHTLIKUD:

 • Kaitse ennast tule ja suitsu eest – jää ruumi, kuhu tuli ja suits ei ole levinud.
 • Sule uks, kuid ära seda lukusta. Tihenda võimaluse korral ukse all ja ümber olevad avad riideesemetega.
 • Ära poe peitu, vaid anna endast märku. Kui saad, mine akna juurde või rõdule ja näita ennast. Ainult nii näevad või kuulevad päästjad, kus sa oled.

Teata tulekahjust esimesel võimalusel hädaabinumbrile 112!

TEISTE PÄÄSTMINE

 • Inimesi päästes on esmatähtis sinu enda ohutus.
 • Hoonest evakueerumisel aita abivajajaid – vigastatuid, puudega inimesi, vanureid, lapsi jne.
 • Sisenedes ruumi, kus võib olla inimesi, hüüa neid. Ole valmis otsima hirmu tõttu peitunud lapsi.
 • Kui oled leidnud kannatanu, kes ei suuda ise liikuda, aita teda – toeta, lohista või kanna välja.
 • Alusta vajaduse korral esmaabi andmist. (Vt peatükk „Esmaabi”)

TASUB TEADA

 • Põlevates riietes ei tohi mingil juhul joosta, see õhutab tuld suuremaks. Heida pikali ja varja pea. Leegid saab summutada vee, teki, vaiba või muu riidega. Kui neid ei ole, rulli ennast või kannatanut maas.
 • Kui tuli või suits on levinud kortermaja või kõrghoone trepikotta, on üldjuhul ohutum jääda korterisse.
 • Kõrgelt korruselt välja hüppamine või vihmaveetorude ja linade abil põgenemine võib olla eluohtlik.
 • Päästetöötajate esimene ülesanne on viivitamata aidata ohtu sattunud inimesi. Päästmise järjekord sõltub vahetust ohust.
 • Tulekahju piirkonda ei tohi uudistama minna, see on ohtlik ja segab päästetöid.