Üleujutus

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

 • OLE VALMIS TEENUSTE KATKESTUSEKS!
 • EVAKUEERU ENNE ÜLEUJUTUSE ALGUST!
 • OOTAMATU ÜLEUJUTUSE KORRAL LIIGU KÕRGEMALE KORRUSELE!
 • JÄRGI AMETKONDADE JUHISEID!

Ohumärgid

 • Kuuled või näed üleujutuse hoiatust.
 • Märkad veetaseme tõusu.

TASUB TEADA

 • Kõrgest veetasemest tingitud üleujutusi prognoositakse üldjuhul ette. Tugevate vihmasadude tagajärjel tekkivaid üleujutusi ei ole võimalik aegsasti ette prognoosida ega elanikke sellest hoiatada.
 • Üleujutusega võivad kaasneda mitmed tõsised ohud: uppumine, alajahtumine, elektrilöögi saamine, joogivee reostus, kanalisatsiooni mittetoimimine, hoone kahjustumine, vara kahjustumine jmt. Samuti võivad katkeda elutähtsad teenused (elekter, vesi, kanalisatsioon, side jt) ning abi kättesaadavus võib olla piiratud.

Kuidas üleujutuseks valmis olla?

 • Selgita välja, kas sinu kodu asub piirkonnas, kus võib tekkida üleujutus, vaata Maa-ameti geoportaali veebikaarti geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Uleujutuste-rakendus-p466.html. Tee selgeks, millise veetaseme korral on sinu majapidamine ohus.
 • Hinda oma kodu vastupidavust üleujutusele ning vajaduse korral tugevda seda või tee ümberehitusi – madalamad avad veekindlaks, kanalisatsiooni sulgemise võimaluste loomine, elektrikilbid kõrgemale jne.
 • Valmistu elutähtsate teenuste katkemiseks.
 • Tutvu Riigi Ilmateenistuse veebilehel ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik-teada/hoiatuste-kriteeriumid/ antavate hoiatuste kriteeriumide ning mere ja siseveekogude veetaseme ohutasemete tähendustega.

Kuidas tegutseda, kui oled saanud üleujutuse hoiatuse?

 • Jälgi ametlike infokanalite kaudu edastatavat teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Tee kindlaks, kas sinu kodu või viibimiskoht on ohus. Veetaseme kohta saad reaalajas infot Riigi Ilmateenistuse kodulehelt:
 • Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks ja teede sulgemiseks.
 • Lae mobiiltelefon ja akupank täis, varu joogivett, toitu ja autokütust.
 • Veendu, et sul on olemas taskulamp ja patareiraadio ning piisavalt patareisid.
 • Vajaduse korral ehita veetõkkeid oma kodu kaitsmiseks (näiteks liivakotid uste ja akende ette).
 • Võimaluse korral sule kanalisatsioonitorude ja muude kommunikatsioonidega seotud avad.
 • Lülita elekter välja, kui on oht, et vesi jõuab elektrisüsteemini, samuti kodust lahkudes.
 • Vii kodune vara ja saastumist põhjustavad kemikaalid (kütus, puhastusvahendid jmt) maapinnast kõrgemale, et vältida kokkupuudet veega.
 • Korja hoone ümbrusest kokku esemed, mille vesi võib ära uhtuda.
 • Kui veetaseme prognoositav tõus ohustab sinu kodu, valmistu sealt lahkuma enne, kui vesi ala üle ujutab. (Vt peatükk „Evakuatsioon”)
 • Järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.
 • Ole evakuatsiooniks valmis ka siis, kui prognoositav veetaseme tõus sinu kodu ei ohusta, kuna ilmaolud võivad muutuda. Paki evakuatsiooniks vajalikud vahendid. Koosta isiklik meelespea evakuatsiooniks.
 • Ära jäta väljas viibivaid koduloomi üleujutusohuga alale.

Kuidas üleujutuse AJAL tegutseda?

 • Jälgi ametlikke infokanaleid ja järgi antud käitumisjuhiseid.
 • Evakueeru enne, kui üleujutus sinu koduni laieneb. Kasuta lahkumiseks teid, kuhu vesi ei ole jõudnud.
 • Kui vesi tungib ootamatult hoonesse, liigu ülemisele korrusele. Võta kaasa hädaolukorraks vajalik: telefon, patareiraadio, tekid, ravimid, toit ja puhas joogivesi.
 • Väldi põhjuseta liikumist üleujutatud piirkonnas.
 • Teata abivajadusest hädaabinumbril 112 ning tee oma asukoht päästjatele nähtavaks või kuuldavaks.
 • Väldi kokkupuudet majja tunginud veega.
 • Kui oled sunnitud läbi vee kõndima, kasuta vee sügavuse mõõtmiseks ja ohutu tee leidmiseks keppi või oksa.
 • Kui vees olles kaob pind jalge alt ja satud uppumisohtu, ära rabele, vaid proovi selili hõljuda hoonete, puude või madalama koha poole.

TASUB TEADA

 • Üleujutatud alal liikumist tuleb vältida, kuna maapinnal olevaid ohte ja vee sügavust ei ole näha – kanalisatsioonikaevud võivad olla avanenud, veemassid võivad liikuda ohtlikult, võib saada elektrilööke, võib saada löögi ujuvatelt esemetelt, võib tekkida alajahtumise oht, vesi võib olla saastunud jne.
 • Kõrgematele korrustele võid ilma abi kutsumata jääda siis, kui tead, et saad seal ise hakkama. Teavita siiski lähedasi või tuttavaid oma asukohast.

Kuidas tegutseda PÄRAST üleujutust?

 • Pöördu koju tagasi alles siis, kui saad selle kohta ametkondade juhiseid.
 • Hoonest vee pumpamist on otstarbekas alustada alles siis, kui ümbritsev veetase on põrandast madalamale langenud.
 • Lase spetsialistidel kontrollida oma maja elektri- ja küttesüsteemide ohutust, kanalisatsiooni toimimist ja joogivee puhtust, enne kui hakkad neid uuesti kasutama.
 • Ära tarvita üleujutuses kahjustada saanud toitu.
 • Ära kasuta üleujutuses kahjustada saanud elektriseadmeid.
 • Kuivata ja puhasta ruumid võimalikult kiiresti.
 • Kui kahju saanud vara on kindlustatud, võta enne koristustöid ühendust kindlustusettevõttega.