Evakuatsioon

Üldised käitumisjuhised kriiside korral

Evakuatsioon on inimeste elu ja tervise kaitseks nende ohtlikust kohast turvalisemasse paika suunamine või
ümberpaigutamine.

 • Koosta hädavajalike asjade nimekiri ja paki evakuatsioonikott. Vt. Soovituslike vahendite loetelu SIIT
 • Evakuatsiooni korral jälgi Päästeameti juhiseid, kes annab muuhulgas infot evakuatsioonikohtade kohta.
 • Evakueerimisel ära unusta kogukonnas erivajadustega inimesi.
 • Võimalusel lahku ohtlikust kohast ise ja peatu lähedaste juures.
 • Kui sul on kodus lemmikloom, mõtle kuidas teda eraldi evakueerida ja majutada. Ametlikes evakuatsioonikohtades ei ole lemmikloomadele sobivaid tingimusi ja neid sinna ei lasta.
 • Mõtle koos lähedaste või tuttavatega läbi, kuidas saate pikalt kestva kriisi korral üksteisele ajutist peavarju pakkuda. Tehke selleks koos ettevalmistusi.
 • Hoia alati oma sõiduki kütusepaak vähemalt poolenisti täis. Varu autosse teedeatlas.

Kuidas evakuatsiooni korral tegutseda?

 • Lülita kodust lahkudes välja elekter.
 • Sulge aknad ja lukusta uksed.
 • Kontrolli, kas naabrid on evakueerimisest teadlikud, paku neile vajadusel abi.
 • Taga lemmikloomade turvalisus ja heaolu eemaloleku ajaks.
 • Iseseisvalt evakueerumisel kasuta teid, mida meedia teatel lubab kasutada politsei.
 • Järgi evakuatsiooni läbi viivate ametkondade juhiseid ohtlikust piirkonnast lahkumiseks ning evakuatsioonikohtadesse jõudmiseks. Nende suunised põhinevad reaalse ohu hinnangul.
 • Võta kaasa esmavajalikud asjad:
  • eelnevalt pakitud evakuatsioonikott.
  • pereliikmete dokumendid, pangakaart, sularaha, mobiiltelefon koos laadijaga;
  • pikaajalise ehk üle 12 tunni kestva evakuatsiooni korral magamisasjad, lisariided ja toit kuni kolmeks päevaks.
 • Riietu vastavalt ilmastikutingimustele.
 • Kui vajad evakueerumisel abi, anna sellest evakuatsiooni läbiviijatele teada. Inimestele, kes viibivad ohtlikul alal ja vajavad täiendavat abi, korraldatakse transport ja ajutine majutuskoht. Evakuatsiooni läbiviijad püüavad leida üles kõik abivajajad.
 • Ära mine koju tagasi enne, kui saad ametliku kinnituse, et see on turvaline.

Tasub teada

 • Kõige kiiremini saab evakuatsiooni korraldada ja inimeste heaolu tagada siis, kui osa inimesi leiab ise lähedaste juures ajutise majutuskoha ning liigub sinna iseseisvalt. Siis saavad ametkonnad pöörata enam tähelepanu inimestele, kes vajavad rohkem kõrvalist abi.
 • Kui sul on kodus lemmikloom, mõtle läbi võimalused iseseisvaks evakueerumiseks ja majutumiseks – kõikidesse ametlikesse evakuatsioonikohtadesse lemmikloomi ei lasta, kuna seal puuduvad neile sobivad tingimused.

Lemmikloom ja evakuatsioon

 • Varu oma lemmikloomale toit, vesi, transpordipuur, kaelarihm, jalutusrihm, suukorv ja muu vajalik tulenevalt lemmiklooma eripärast (nt eksootilised loomad).
 • Mõtle läbi, kuidas vajadusel oma lemmiklooma eraldi evakueerida ja majutada.
 • Kui oled sunnitud minema evakuatsioonikohta koos lemmikloomaga, võta kaasa tema toit, vesi, suukorv, kaelarihm, jalutusrihm, transpordipuur jm.
 • Arvesta, et evakuatsioonikoht on lemmikloomale tagatud olukorras, kus tal on olemas transpordipuur. Lemmikloomadele eraldatakse ruum kuhu nad puuridega paigutatakse. Omaniku kohustuseks jääb lemmiklooma esmaste vajaduste eest hoolitsemine ja puuri ning ruumi puhtuse tagamine.

NB! Evakuatsioonikohas ei viibi loomad inimestega samas ruumis (allergiad, hügieen, foobiad, võimalikud konfliktid, meelestatus jne.)

Evakuatsioonikohas lemmikloom on ja jääb omaniku vastutada!

*erandiks on teenistus-, juht- ja abikoerad (peavad olema tõendatavad).