Elektrivarustuse katkemine

Iseseisev hakkamasaamine elutähtsate teenuste katkemisel

Paljud seadmed sinu kodus tarbivad elektrit. Enamasti sõltub sellest ka kodune veevarustus ja kanalisatsiooni äravool. Elektritoitel töötavad fonolukud, väravad, valve- ja hoiatussüsteemid ning paljud teised majapidamisseadmed.

Kui võrguettevõte ei ole sind ise elektrikatkestusest teavitanud, helista rikketelefonile 1343 või oma piirkonna jaotusvõrguettevõtjale.

Jälgi ka ELEKTRIKATKESTUSTE KAARTI 

Kuidas elektrikatkestuseks valmis olla?

 • Tee selgeks, millised on elektrikatkestuste mõjud sinu kodus, ning mõtle läbi alternatiivsed lahendused.
 • Kui sa sõltud keskselt korraldatud teenustest (keskküte, maagaas, ühisveevärk ja -kanalisatsioon jmt), uuri teenusepakkujatelt, korteriühistult või kohalikult omavalitsuselt, kas ja kui kaua need teenused elektrikatkestuse korral toimimist jätkavad.
 • Hoolitse selle eest, et saaksid elektriga töötavaid uksi ja väravaid avada ka mehaaniliselt. Hoia võtmeid kindlas kohas, et leiaksid need vajadusel kiiresti üles.
 • Ühenda valve- ja hoiatussüsteemid katkematu toiteallika ehk UPS-seadmega. 
 • Tee selgeks, millist võimsust ja lahendust on sinu kodus võimalik ohutult kasutada (näiteks joogiveepump, kütteseade, elektrigeneraator, päikesepaneelid, akud, UPS, patareid jne).
  NB! Elektrigeneraatorit ei tohi siseruumides kasutada, kui see ei ole paigaldatud spetsiaalsesse ruumi, kust on heitgaasid välja juhitud. Elektrigeneraator sobib kasutamiseks eramajas ja kogu korterelamu peale. Vaata elektrigeneraatori paigaldamise ja kasutamise ohutusjuhendit SIIT
 • Varu koju patareitoitel valgusteid, sh tasku- ja pealamp. Hoia neid kohas, kust sina ja sinu pereliikmed leiaksid need ka pimedas.
 • Kasuta päikese- või tuuleenergiasüsteeme.
 • Kogu koju piisavalt varusid, et saada nädal aega iseseisvalt hakkama. Pikaajalise elektrikatkestuse tõttu võivad olla suletud kauplused, apteegid ja tanklad. (Vt peatükk „Kodused varud ja abivahendid“).

Kuidas elektrikatkestuse korral tegutseda?

 • Lülita välja elektriseadmed.
 • Kasuta alternatiivseid lahendusi kodu kütmiseks, vee kättesaamiseks, toidu valmistamiseks ja info saamiseks.
 • Selleks et toiduained säiliksid kauem, hoidu külmkapi ja sügavkülmiku põhjendamatust avamisest.
 • Kasuta alternatiivseid elektriallikaid (elektrigeneraator, akud, patareid jm) säästlikult ja vaid vältimatu vajaduse korral. Nii pikendad nende tööaega.
 • Kui sa ei saa elektrikatkestuse korral kodus ise ohutult hakkama, mine lähedaste juurde või pöördu abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

Kuidas elektrikatkestuse puhul toitu säilitada?

 • Hoia toitu kaetud anumas.
 • Võimalusel väldi külmkapi ja sügavkülmiku sagedast avamist.
 • Arvesta, et sügavkülmik hoiab külma 24 - 48 tundi.
 • Kui voolukatkestus kestab kauem kui 2 - 4 tundi, hoia kiiremini riknevad toiduained jahedas, nt võimalusel ümbritse tähtsamad toiduained (nt piim, kala, liha, munad) jääga.
 • Võimalusel täida külmik toiduga võimalikult tihedalt, kuna see aitab toitu kauem külmana hoida.
 • Võimalusel kasuta jääga täidetud jahuteid. jahutites olevat jääd saab vajadusel peale selle sulamist kasutada nõude pesemiseks või häda korral ka joogiveena.
 • Hoia toidujäätmeid toas vaid selleks ette nähtud kohas ning vii need võimalusel kiiresti välja prügikonteinerisse.
 • Viska ära toit, millel on ebatavaline lõhn, värv või struktuur. Kui kahtled - viska ära!

Alternatiivsed lahendused elektrikatkestuse korral

KODU KÜTMINE
 • Ahi, kamin, gaasikamin
 • Elektrigeneraator elektrilise kütteseadme toitmiseks
 • Muu ajutine elukoht
VEE KÄTTESAAMINE
 • Elektrigeneraator puur- või salvkaevu pumpade jaoks
 • Veevõtt kaevust ilma elektripumbata, näiteks käsipumba või nööri ja ämbriga
 • Alternatiivne veeallikas, näiteks looduslik veekogu
 • Kodune joogiveevaru (jälgi kehtivusaega)
INFO- JA SIDEVAHENDID
 • Vooluvõrgu toitest sõltumatu raadio (patareide, dünamo või päikesepatareiga)
 • Autoraadio
 • Mobiilse internetiga mobiiltelefon ja/või tahvelarvuti ja akupank
 • Otsesuhtlus naabritega
TOIDU VALMISTAMINE
 • Vedelgaasil töötav pliit ja vedelgaasi balloon
 • Puuküttepliit
 • Õues kasutatav grillseade, matkapliit või priimus
 • Fondüüpott või muu küünlaga töötav seade
 • Kamin
 • Soojendamist mittevajav toit
VEE SOOJENDAMINE
 • Vedelgaasil töötav pliit ja vedelgaasi balloon
 • Puuküttepliit
 • Õues kasutatav grillseade, matkapliit või priimus
 • Fondüüpott või muu küünlaga töötav seade
 • Kamin
USTE, VÄRAVATE JA LIFTIDE AVAMINE
 • Mehaaniliselt avatavad uksed ja väravad ning võtmed nende avamiseks
 • Liftidesse on paigaldatud seiskunud liftist väljumise juhend
SUNDVENTILATSIOON JA KONDITSIONEER
 • Mehaaniliselt avatavad aknad
 • Mehaaniliselt avatav ventilatsiooniava
 • Ruumide tuulutamine uste avamisega
KODU VALVE- JA HOIATUSSÜSTEEMID
 • Katkematu toite allikas (UPS-seadmed)
 • Patareiga töötav autonoomne suitsuandur vähemalt igal korrusel

Autonoomse elektritoitega tanklad

 • Autonoomse elektritoitega tanklad on leitavad SIIN
 • Kui sinu jaoks on bensiini või diiselkütuse omamine kriitilise tähtsusega, kas kütte või sõidukite tarbeks, siis hoia kodus piisav kütusevaru esmaste vajaduste katmiseks.
 • Kuna elektrikatkestuse korral on häiritud kaardimaksed ja andmeside, siis tasub hoida kodus kütuse eest tasumiseks sularaha või mitme kütusefirma maksekaarte, kuna need toimivad tanklas ka andmesidet mittevajava maksevahendina.

Elektrigeneraatori paigaldamise ja kasutamise juhend

Hädaolukorraks valmistumise ja energiakindluse tagamiseks on hakatud senisest enam soetama elektrigeneraatoreid ning on tekkinud küsimusi, kuidas neid paigaldada ning kasutada nii, et ka ohutus oleks tagatud. Päästeamet koostas ohutusjuhendi, kus peamistele asjadele vastused võib leida. Juhend on abimaterjaliks elektrigeneraatori soetamisel, paigaldamisel ja kasutamisel. Toodud on peamised ohutusnõuded hoonesse paigaldatavate ehk statsionaarsete generaatorite kui ka kodumajapidamises kasutatavate generaatorite kohta.

NB! Jälgi hoolikalt tootjapoolseid paigaldus-, kasutus - ja hooldusjuhendeid. Vajadusel pöördu täpsustava info saamiseks tootja esindaja poole.

Enne generaatori ostu

 • Selgita välja, milliseid elektriseadmeid hädaolukorras vajad.
 • Arvuta välja vajalike seadmete elektrivajadus.
 • Juhul kui soovite generaatoriga ühendada elektroonikaseadmeid, peab olema generaatorile märgitud AVR (automaatne pingeregulaator) kui seda märget ei ole, siis tohi elektroonikaseadmeid generaatoriga ühendada.
 • Mõtle hästi läbi, millises kohas hakkad generaatorit kasutama. Kohtkindla generaatori puhul uuri, millise ruumi tingimused sobivad generaatori paigaldamiseks. Jälgi, kas generaator on mõeldud kasutamiseks siseruumides või õues. Siseruumidesse mõeldud generaatorid ei talu muutlikke ilmastikutingimusi ja niiskust.
 • Statsionaarse generaatori paigaldamise korral uuri kohalikust omavalitsusest, kas on vaja esitada Ehitisregistrisse ehitusteatis

Generaator kodumajapidamises

Siit leiad juhised kodumajapidamises kasutatavate generaatorite kohta. NB! Võta aluseks tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhis.
 

 • Vali generaatori kasutamiseks välja sobiv koht.
 • Paigaldamiseks vali tasane ja stabiilne aluspind.
 • Tööks kasutatav generaator peab olema maandatud.
 • Kasuta ainult töökorras generaatorit.
 • Ära kasuta generaatorit põlevmaterjalide lähedal.
 • Ära kasuta generaatorit niiskes või märjas keskkonnas.
 • Jälgi, et generaatori heitgaasid ei liiguks õhuvooludega õuest siseruumidesse ja põlevmaterjalid paikneksid kuumadest pindadest ohutus kauguses.
 • Hoidu generaatori ülekoormamisest ja ära ületa generaatori lubatud nominaalvõimsust.
 • Ära hoia kütusevaru generaatori vahetus läheduses ja jälgi, et kütusetaara ei lekiks.
 • Pea meeles, et töötavat generaatorit ei tohi tankida. Tankida tohib vaid jahtunud mootoriga generaatorit.
 • Hoolitse selle eest, et kõik generaatori kasutajad teaksid, kuidas ohutult generaatorit kasutada ja oleksid kursis, kelle poole küsimuste või tehniliste riketega pöörduda.
 • Kui tekib vajadus generaatori kasutamiseks siseruumides või rõdul, uuri, kas tootja paigaldus- ja kasutusjuhendis on see lubatud. NB! Siseruumidest on kindlasti vaja tagada heitgaaside välja tuulutamine.
 • NB! Generaatori kasutamisel jälgi, et siseruumidesse ei koguneks vingugaasi. Vingugaas on tervisele ohtlik gaas, mis on nähtamatu ning lõhnatu - loe lisa vingugaas.eePaigalda vingugaasiandur!
 • Generaatori juures pikendusjuhtme kasutamisel jälgi, et see oleks poolilt täielikult maha keritud. Lahtikerimata juhe võib üle kuumeneda ning põlema süttida.

Kohtkindel siseruumi paigaldatav generaator

Püsivalt saab generaatori paigaldada nii hoone siseruumi, aga ka hoone vahetusse lähedusse õue. Generaatori paigaldamisel siseruumidesse tuleb jälgida nõudeid, et selle kasutamine ka ohutu oleks. 

Generaatoriruum

 • Vali generaatorile sobiv ruum ja mõtle läbi, kuidas ruumi õhuvahetus tagada.
 • Ruumis peab olema võimalus heitgaaside välja juhtimiseks (ruum, kuhu generaator paigaldatakse peab olema vähemalt ühe välisseinaga).
 • Generaatorist väljuvad heitgaase peab olema võimalik juhtida kaugemale hoone õhutuse või õhuvõtu avadest (ventilatsiooniavad, avatavad aknad jne sest heitgaasid ei tohi sattud õhutusavade kaudu tagasi hoonesse).
 • Generaatori ruumist peab olema võimalik moodustada eraldi tuletõkkesektsioon.
 • Mõtle läbi ja vali ka koht, kus saad vajadusel kütusevaru hoiustada.
 • Generaatori ruum koos kütusevaruga võib jääda ühte tuletõkkesektsiooni.
 • Generaatoriruumi asukoht on soovitatav valida võimalikult lähedale hoone peakilbiruumile (võimalikult lühikese ühendusjuhtmestiku paigaldamiseks).


Kohtkindla generaatori paigaldamine

 • Generaator tuleb paigaldada seintest, teistest seadmetest ja kütusemahutist ohutusse kaugusesse, et tagada piisav õhu ringlus ruumis.
 • Generaatori kinnitused aluspinna külge peavad olema piisavalt tugevad, et see töötamise käigus paigast ei liiguks.
 • Kui generaator töötab pikka aega järjest, tuleb vältida selle ülekuumenemist ja selle tagajärjel generaatori töö katkemist. Tuleb tagada piisav õhuvahetus ning ruumi jahutus välisseina paigaldatavate õhuavade kaudu.
 • Paigalda generaator nii, et sellele oleks hooldustööde tegemiseks piisav juurdepääs igast küljest.
 • Hoia generaatori ruum puhas ja muudest esemetest vaba.
 • Tööks kasutatav generaator peab olema maandatud.
   

Ohutu kaugus kuumadest pindadest

 • Kaugus heitgaasitorustikust põlevmaterjalideni on külgedele ja alla 1 m, üles 1,2 m.
 • Kui heitgaasitoru on põlevmaterjalidest lähemal kui 1 m, tuleb paigaldada torule isolatsioonikiht või kaitseekraan.
 • Seina või lae läbiviigul tuleb jälgida, et põlevmaterjal ei jääks heitgaasitorustikule ohtlikult lähedale. Selleks tuleb kasutada heitgaasi torustiku isoleerimist näiteks kivivillaga, mille mahukaal on vähemalt 100 kg/ m³ kohta ja töötemperatuuriga vähemalt 600 ºC ning 0,1 m paksusega.
  • Kasutatav kaitseekraan peab olema mittepõlevast materjalist nt terasleht, tsementkiudplaat, müüritis. Kerge ühekordse kaitseekraani võib teha vähemalt 7 mm paksusest mittepõlevast kiududega tugevdatud tsementplaadist või muust sarnaste omadustega materjalist või vähemalt 1 mm paksusest metall-lehest, mis kinnitatakse tugevalt oma kohale.
  • Nii kaitseekraani ja põranda kui ka lae vahele peab jääma pilu. Plaadid kinnitatakse aluspinnale ja vajaduse korral ka omavahel näiteks kruvidega. Kaitstava pinna ja plaadi vahele jäetakse vähemalt 30 mm laiune tuulutuspilu, kasutades vahetugedena näiteks toruhülsse.
  • Ohutuskujasid võib vähendada külgsuunas ja allapoole 50% ühekordset ja 75% kahekordset kaitseekraani kasutades.
  • Ohutuskujasid võib vähendada ülespoole 25% ühekordset ja 50% kahekordset kaitseekraani kasutades.
 • Ruumi tuleohutusnõuete täpsustamiseks ja tuletõkkesektsiooni nõuete määramiseks pöördu tuleohutuseksperdi tase 6 poole.
 • Ruumi õhuvahetusnõuete täpsustamiseks pöördu ventilatsioonisüsteemi haldava või ventilatsiooniga tegeleva spetsialisti poole.


Kütusevaru

 • Kui generaatoriruumis hoitakse generaatori tarbeks lisaküttemahutit, peab olema selle kaugus generaatorist 1 m või tuleb tagada, et mahuti pinnatemperatuur ei tõuseks üle 40 ºC.
 • Generaatoriga ühes tuletõkkesektsioonis võib hoiustada maksimaalselt 3 m³ kütust, mille leekpunkt on üle 55 ºC.
 • Mittepõleva kütuse mahuti all peab olema vann, mille suurus on vähemalt 50% suurima mahuti mahtuvusest.
 • Põlevast materjalist kütuse mahuti all peab olema mittepõlevast materjalist vann, mille suurus on 100% mahuti mahtuvusest.
 • Kütusevaru hoiustamisel peab generaatori ja mahuti ühendus olema statsionaarne (kohtkindel), et vältida kütuse teisaldamist käsitsi anumaga ühest paagist teise.
 • Varukütuse mahutid koos sellele ette nähtud lisaosadega (täitmisotsik, tuulutusava, ülerõhuklapid) peavad moodustama terviklahenduse vastavalt tootja juhisele.


  Elektriühendus

  • Elektriühendused generaatori ja hoone elektrisüsteemi vahel peab tegema elektrialal kompetentne isik (kutsetunnistust või A-, B-, B1- klassi pädevustunnistust omav isik).
  • Elektripaigaldise valdaja peab tagama, et liitumiskilbil/peakilbil on informatsioon kahepoolse toite kohta.
  • Elektroonikaseadmete ühendamisel peab olema generaatorile märgitud AVR (automaatne pingeregulaator) kui seda märget ei ole, siis tohi elektroonikaseadmeid generaatoriga ühendada. Soovitav on kasutada invertergeneraatorit, et tagada kõikide elektriseadmete toimine.
  • Generaatori juures pikendusjuhtme kasutamisel jälgi, et see oleks poolilt täielikult maha keritud. Lahtikerimata juhe võib üle kuumeneda ning põlema süttida.


  Kasutamine

  • Kasuta ainult töökorras generaatorit.
  • Ära kasuta generaatorit niisketes/märgades ruumides.
  • Hoidu generaatori ülekoormamisest ja ära ületa generaatori lubatud nominaalvõimsust.
  • Paigalda vingugaasiandur - generaatori kasutamisel tekib oht vingugaasi tekkele. Vingugaas on tervisele ohtlik gaas, mis on nähtamatu ning lõhnatu - loe lisa vingugaas.ee.
  • Generaatori kasutamisel kontrolli, et õhutusavad tagavad värske õhu ruumis.
  • Kütusevaru ära hoia generaatori vahetus läheduses ja jälgi, et kütusemahuti ei lekiks
  • Pea meeles, et töötavat generaatorit ei tohi tankida. Tankida tohib vaid jahtunud mootoriga generaatorit.
  • Hoolitse selle eest, et kõik generaatori kasutajad teaksid, kuidas ohutult generaatorit kasutada ja teaksid, kellega küsimuste või tehniliste riketega pöörduda.